Wat is het verschil tussen een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of trouwen?


Yes, jullie gaan een huis kopen, zijn in verwachting van een kindje of willen gewoon voor altijd samenblijven! Maar moeten jullie dan trouwen, of niet? Er zijn verschillende opties, zoals een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of trouwen. Wij leggen je graag uit wat het verschil is.

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een juridisch document dat jullie als koppel kunnen opstellen om afspraken te maken over jullie relatie. Het is een goede optie als jullie willen samenwonen en duidelijke afspraken willen maken over bijvoorbeeld de verdeling van geld en spullen.

Hoe werkt een samenlevingscontract?

Om te beginnen kunnen jullie, met behulp van een notaris of zelf, een samenlevingscontract opstellen. In het contract leggen jullie afspraken vast over bijvoorbeeld:

  • de verdeling van kosten en inkomsten
  • de verdeling van bezittingen en schulden
  • wat er gebeurt als één van jullie komt te overlijden
  • wat er gebeurt als jullie uit elkaar gaan
  • eventuele afspraken over kinderen

Het samenlevingscontract moet door allebei worden ondertekend en kan geregistreerd worden bij de burgerlijke stand. Zo is het contract rechtsgeldig en kunnen jullie erop vertrouwen dat de afspraken die jullie hebben gemaakt worden nageleefd.

Voordelen van een samenlevingscontract

Een samenlevingscontract heeft verschillende voordelen. Ten eerste leggen jullie duidelijke afspraken vast over dus de verdeling van kosten, taken en bezittingen. Zo voorkomen jullie misverstanden en conflicten in de toekomst. Daarnaast kunnen jullie afspraken maken over wat er gebeurt als één van jullie komt te overlijden of als jullie uit elkaar gaan.

Een ander voordeel is dat een samenlevingscontract jullie meer zekerheid geeft. Het contract is namelijk rechtsgeldig en helpt om jullie rechten en plichten te beschermen. Bijvoorbeeld als jullie samen een huis kopen of een lening afsluiten. Een samenlevingscontract kan ook belangrijk zijn voor jullie kinderen, hier staat duidelijkheid in over jullie verantwoordelijkheden als ouders.

Nadelen van een samenlevingscontract

Er zijn ook nadelen waarmee jullie rekening moeten houden. In tegenstelling tot een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben jullie als partners met een samenlevingscontract geen automatische erfrechtelijke bescherming. Dit betekent dat als iemand van jullie overlijd, de ander niet automatisch erft. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over hoe jullie dit willen regelen in het samenlevingscontract. Als je hier namelijk niets over in jullie contract zet, erft de ander automatisch niets.

Getrouwde stellen en geregistreerde partners hebben in sommige gevallen fiscale voordelen, zoals de mogelijkheid om kosten af te trekken van de belasting. Dit soort voordelen gelden niet voor partners met een samenlevingscontract.

Als jullie relatie eindigt, hebben jullie met een samenlevingscontract minder rechten dan bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Zo hebben jullie geen automatisch recht op partneralimentatie en kan de verdeling van bezittingen en schulden wat ingewikkelder zijn.

Een samenlevingscontract kan ingewikkelder zijn en meer tijd kosten dan simpelweg samenwonen zonder contract. Jullie moeten namelijk afspraken maken en deze goed vastleggen, waardoor er discussies kunnen komen. Dit contract laten opstellen door een notaris kost ook nog eens geld. Deze kosten zijn afhankelijk van de notaris en de inhoud van het contract.

Wel of geen samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract zorgt voor zekerheid en kan conflicten in de toekomst voorkomen, maar het is geen vereisten voor als jullie willen samenwonen.

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Geregistreerd partnerschap is een vorm van officieel samenwonen dat lijkt op het huwelijk. Het is een juridische status die jullie kunnen regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of bij de notaris. Hier leggen jullie afspraken vast over bijvoorbeeld de verdeling van kosten, taken en bezittingen. Jullie krijgen hierbij dezelfde rechten en plichten als getrouwde koppels, bijvoorbeeld op het gebied van erfrecht en pensioen.

Het regelen van geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of bij de notaris. Jullie moeten dan een verklaring afleggen waarin jullie aangeven dat jullie als partners verder willen gaan. Het partnerschap wordt vastgelegd in een akte, die door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gemaakt. Bij de notaris kunnen jullie zelf afspraken maken over bijvoorbeeld de verdeling van geld, spullen en schulden.

Voordelen van geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap geeft bijna dezelfde juridische zekerheid als een huwelijk, inclusief automatische erfgenaamschap en gezamenlijke eigendommen. Mochten jullie ooit besluiten ieder een eigen weg op te gaan, kan een geresisteerd partnerschap zónder rechter beëindigd worden, mits er geen minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Ook is er geen verplichte ceremonie nodig voor geregistreerd partnerschap.

Nadelen van geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap heeft ook enkele nadelen waarmee jullie rekening moeten houden. Net als bij een samenlevingscontract hebben jullie bij een geregistreerd partnerschap namelijk geen automatische erfrechtelijke bescherming. Dit betekent dat als een van jullie overlijd, de ander niet automatisch erft. Het is belangrijk om goed na te denken over hoe jullie dit willen regelen. Wanneer jullie op reis gaan of naar het buitenland verhuizen, kan het voorkomen dat jullie geregistreerd partnerschap niet geaccepteerd wordt. Het partnerschap kan in sommige situaties moeilijker zijn om bijvoorbeeld buitenlandse rechten te laten gelden. Het laatste ‘nadeel’ heeft eigenlijk wat meer te maken met persoonlijke voorkeur. Geregistreerd partnerschap wordt soms gezien als minder romantisch dan het huwelijk met een bruiloft. Hechten jullie waarde aan tradities of zijn jullie dol op een feestje? Dan is een huwelijk the way to go.

Verschillen tussen geregistreerd partnerschap en huwelijk

  • Bij het geregistreerd partnerschap zijn er minder verplichtingen dan bij een huwelijk. Zo hoeven jullie bijvoorbeeld geen ceremonie te doen en hoeven er geen getuigen aanwezig te zijn.
  • Bij het geregistreerd partnerschap hebben jullie geen wettelijke gemeenschap van goederen, zoals bij een huwelijk. Dit betekent dat jullie samen afspraken moeten maken over de verdeling van kosten, bezittingen en schulden.
  • Bij het geregistreerd partnerschap is er geen sprake van automatische ouderlijke macht. Jullie moeten deze afspraken zelf maken en vastleggen in een ouderschapsplan.
  • Het geregistreerd partnerschap is makkelijker te beëindigen dan een huwelijk. Er hoeft dan geen rechter aan te pas te komen om het te eindigen.

Samen all in: trouwen

Trouwen is voor veel mensen een belangrijke stap in hun leven. Het is niet alleen een romantische gebeurtenis, maar geeft ook zekerheid voor jullie toekomst samen.

Verloven en in ondertrouw gaan

Verloven en in ondertrouw gaan zijn belangrijke stappen voordat jullie gaan trouwen. Als jullie verloofd zijn kunnen jullie wennen aan het idee van het huwelijk en natuurlijk voorbereidingen treffen. Verloven is een belofte om in de toekomst te trouwen en wordt gezien als een soort van aankondiging van jullie bruiloft. Het is niet wettelijk verplicht, maar kan wel belangrijk zijn voor jullie relatie en jullie omgeving. Bij een verloving wordt vaak een verlovingsring gegeven als belofte om te trouwen. In ondertrouw gaan is verplicht in Nederland en geeft juridische bescherming en informatie. Ook kunnen jullie dan de trouwdatum en -locatie vastleggen.

Hoe is het huwelijk in Nederland geregeld?

In Nederland kan trouwen gedaan worden door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor de bruiloft moeten jullie een melding doen bij de gemeente waar jullie willen trouwen. Dit kan vanaf zes maanden voor de huwelijksdatum. Op de bruiloft zelf wordt er door de ambtenaar van de burgerlijke stand huwelijksakte gemaakt, die jullie allebei moeten ondertekenen.

Bij het huwelijk worden jullie automatisch elkaars wettelijke erfgenaam en zijn er afspraken vastgelegd over de verdeling van bezittingen en schulden. Bij een scheiding wordt de verdeling van bezittingen en schulden op basis van de wettelijke regels vastgesteld. Het huwelijk kan worden beëindigd door middel van een echtscheiding, die door de rechter officieel moet worden uitgesproken.

Voordelen van trouwen

Trouwen geeft meer zekerheid en duidelijkheid over jullie relatie. Bij een huwelijk zijn er namelijk wettelijke regels en afspraken vastgelegd. Een ander voordeel is dat het huwelijk jullie meer rechten geeft op het gebied van erfrecht en pensioen. Bij overlijden van een partner erft de ander automatisch en jullie hebben recht op elkaars pensioen. Ook geeft het huwelijk jullie meer zekerheid en bescherming bij bijvoorbeeld een scheiding of arbeidsongeschiktheid. als laatst heb je, als je trouwt, meer fiscale voordelen dan bijvoorbeeld een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld samen aangifte doen voor de inkomstenbelasting en gebruikmaken van bepaalde aftrekposten.

Nadelen van trouwen

Hoewel trouwen veel voordelen heeft, zijn er ook nadelen. Trouwen kan bijvoorbeeld duurder zijn, omdat er kosten zijn voor de huwelijksvoltrekking, de locatie, de kleding, het feest en eventuele huwelijksreis. Daarnaast moet je als jullie gaan trouwen, een melding maken bij de gemeente, een trouwambtenaar kiezen en bepaalde documenten inleveren. Een bruiloft geeft ook wettelijke verplichtingen. Zo zijn jullie bijvoorbeeld verplicht om voor elkaar te zorgen en bij te dragen in de kosten van de huishouding. Dit kan een beperking zijn. Daarnaast zijn er ook wettelijke regels en afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van bezittingen en schulden, wat minder vrijheid kan geven.https://www.bruidenbruidegom.nl/inspiratie/planning/verschil-samenlevingscontract-geregistreerd-partnerschap-trouwen/